.
2020
Danh mục Thế giới các sản phẩm và phụ kiện làm tóc chuyên nghiệpThanks
for your vote 👍

X


STYLING.IT-MOUSSE
STYLING.IT-MOUSSE - ALDO FORTE - Thuốc xịt tóc

PRICE: 0,00 €

STYLING.IT-MOUSSE
ALDO FORTE - Thuốc xịt tóc


ISCRIZIONE GRATIS
alla scuderia e alla newsletter
al primo contatto

FREE SUBSCRIPTION
to the team and to the newsletter
on first contact

logo products of excellancellance

mousse mềm/mạnh

MOUSSE MỀM
Là một bọt tối ưu để thêm khối lượng và chiều dài cho bất kỳ loại kiểu tóc là một máy sấy thổi mà trong ống cuộn tóc. Cung cấp cho bóng và hỗ trợ để bảo vệ tóc khỏi các tác nhân bên ngoài. Thích hợp cho tất cả các loại tóc.

MẠNH MẼ MOUSSE
Là một hiệu quả cao và dễ dàng để triển khai. Cho phép tạo và hình dạng cho bất kỳ loại kiểu tóc ' miễn phí được xây dựng với một công ty hóa và hỗ trợ. Cung cấp cho tóc bóng và khối lượng ' bằng cách bảo vệ chúng khỏi các yếu tố. Thích hợp cho tất cả các loại tóc.
đóng gói: 400 ml bình phun lon.

X