.
2019
Danh mục Thế giới các sản phẩm và phụ kiện làm tóc chuyên nghiệpsản phẩm cho mái tóc
FONDONATURA

FONDONATURA

FONDONATURA THỦY FONDONATURA Phương pháp điều trị - chăm sóc tóc
Phương pháp điều trị - chăm sóc tóc

FONDONATURA THỦY

Fondonatura thủy lực, các dòng mới của Fondonatura cụ thể đối với con người, bao gồm một loạt các sản phẩm để chống rụng tóc cho dinh dư...

THÔNG TIN SẢN PHẨM
TỔNG ĐIỀU FONDONATURA Sản phẩm đặc biệt dành cho tóc
Sản phẩm đặc biệt dành cho tóc

TỔNG ĐIỀU

lý tưởng cho mái tóc ngang bướng. Tạo điều kiện cho mịn, điều khiển âm lượng, đảm bảo một uốn cong hoàn hảo và lâu dài. Tóc trông mềm...

THÔNG TIN SẢN PHẨM

X